Nazorg

Uit ervaring is gebleken dat de nazorg een heel belangrijk aspect is. Er ontstaat een band tussen de uitvaartverzorger en de nabestaanden. Het is dan ook van belang een aantal dagen na de uitvaart samen terug te kunnen kijken hoe de uitvaart is verlopen. Dit geeft de nabestaanden een begin om het verlies een plaats te kunnen geven, om verder te leven zonder geliefde.

Indien gewenst, kan ik na de uitvaart een aantal malen langs komen om een luisterend oor te bieden en te helpen bij eventuele zaken die moeilijk blijken te zijn.

Omdat na een uitvaart het regelen van zaken niet ophoudt, bied ik als extra service een nazorgmap aan. In deze map vindt u veel informatie die u tijdens en na de uitvaart kunt gebruiken. Er zit onder andere een lijst in van instanties die aangeschreven moeten worden, brochures over gedenkstenen, maar ook adressen en websites voor hulpverlening of lotgenoten contact. Over deze map zal ik de nodige uitleg geven.