Gedichten
201 
Slechts over blijft de herinnering 
van hoe ik leefde op aarde 
en voor degene die achterblijft 
heeft dat de meeste waarde 
 
202 
Hier is het eind, het eind van het feest 
kom, we gaan naar beneden 
de bloemen zijn dood, de flessen zijn leeg 
het was mooi, maar nu is het verleden 
en jij was zo mooi, jij was prachtig 
maar jij, jij hebt je strijd nu gestreden 
 
203 
Ga nooit weg zonder te groeten 
Ga nooit heen zonder een zoen 
Als je het noodlot zult ontmoeten 
Kun je het nooit meer doen 
Ga nooit weg zonder te praten 
Dat doet soms een hart zo'n pijn 
Wat je 's morgens hebt verlaten 
Kan er 's avonds niet meer zijn 
- Toon Hermans - 
 
204 
Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man... 
 
205 
Een geest zo sterk als een beer 
Een lichaam uiteindelijk toch te teer 
Een wijsheid niet te evenaren 
Een wilskracht haast niet te bedaren 
Een vechtlust bijna niet te temmen 
Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen 
- Hermien Lok - 
 
206 
Er zijn geen woorden voor iemand 
van wie je weet zij redt het niet 
je streelt haar wang, je ziet haar ogen 
je bent bevangen door verdriet 
flink was je, je hele leven 
sterk ben je tot het eind gebleven 
vergeten doen we je niet 
lieve mam, rust zacht 
we weten dat er iemand op je wacht 
 
207 
Het verlies was er al voor het einde 
het verdriet voordat het afscheid kwam 
Toen die onzekere verwarring 
bezit van jouw gedachten nam 
Maar als we je bezochten elke keer 
dan was er steeds die glimlach weer 
We voelden mee met je stil verdriet 
nu rouwen wij, maar treuren niet 
 
208 
God looked around His garden and 
found an empty space 
He then looked down up on the earth 
and saw your tired face 
He put His arms around you and 
lifted you to rest 
God's garden must be beautiful 
He only takes the best 
 
209 
Als liefs ons verlaat blijft toch de liefde 
want in alles wat je hebt gegeven 
wat je ons leerde in dit leven 
de mooie dingen die je zei 
Lieve schat, hier in onze harten 
houden wij een kamer voor je vrij 
 
210 
Groot was zijn liefde 
groot het verdriet 
mooi de herinneringen 
die hij achterliet 
 
211 
Nooit meer je bulderende lach 
Nooit meer je sterke verhalen 
Nooit meer je humor 
Nooit meer je nieuwe ideeën 
Nooit meer "begrijp je wat ik bedoel" 
Nooit meer.... 
 
212 
Daarom hebben wij 
die handen en die armen 
Om als het koud wordt rond het hart 
elkaar te verwarmen  
 
213 
Kijk naar het heden 
het is je leven 
je leeft Vandaag 
in deze korte spanne tijds 
ligt al het wezenlijke 
van ons bestaan: 
de vreugde van groei 
de luister van leven 
de glorie van kunnen 
Want Gister is herinnering 
en Morgen slechts een beeld 
Maar echt geleefd Vandaag 
maakt elk Gisteren 
tot een mooie herinnering 
en elk Morgen 
tot een beeld van hoop 
Kijk dus goed naar de dag van Vandaag  
 
214 
Ik heb het leven liefgehad 
zo omarm ik ook het eeuwige 
wie mij liefheeft, heeft ook het leven lief 
heb verdriet, maar vindt het plezier weer terug 
alleen om mij dat plezier te doen  
 
215 
Tijd 
Alles is heimwee 
wolken en water 
alles is heimwee 
naar vroeger - naar later 
vroeger is óver 
later - een ster 
gisteren is oud 
en morgen nog ver  
- Toon Hermans - 
 
216 
Beetje bij beetje moesten we je verlaten 
We konden uiteindelijk niet meer met je praten 
Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer 
De mama van vroeger was je niet meer 
We zagen heel goed je stille verdriet 
Maar helpen konden we je niet  
 
217 
De poort naar volwassenheid 
stond voor hem open 
het heeft niet zo mogen zijn 
zijn blauwe ogen voorgoed gesloten 
dit doet zo'n pijn  
 
218 
Hij was er altijd 
voor iedereen 
met raad en daad 
nog zoveel te doen 
zoveel te geven 
nog niet klaar 
in dit leven  
 
219 
Ik ben gegaan 
met alle winden mee 
spelevaren op de sterrenzee 
zo diep en zo vol dromen 
land bezeilen daar voorbij 
waar enkel licht kan komen  
 
220 
Als de trom is stil gevallen 
wie slaat dan nog de maat? 
De melodie klinkt echter door 
zoals in ons hart geschreven staat  
 
221 
Wij vinden geen woorden om te zeggen 
hoe wij haar zullen missen, allemaal 
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen 
het hart spreekt een niet te spreken taal 
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken 
haar leven was ons zoveel waard 
Het liefste wat wij hadden 
blijft in ons hart bewaard  
 
222 
Nooit de moed opgeven 
ook al is het soms zwaar 
De kracht om verder te leven 
zeker met en voor elkaar!  
 
223 
Verstomd is nu je stem 
en stilte zal er zijn 
Geen plaats meer tussen ons 
maar ook geen zorg en pijn 
Jij maakte deel uit van het geheel 
uniek en vol herkenbaarheid 
De schakel is verbroken 
de lege plaats een feit 
Verdriet vermengd met dankbaarheid 
want... jij hoorde er zo bij  
 
224 
Zover wij konden zijn we met jou meegegaan 
tot het einde toe hebben wij je bijgestaan 
Je was een schat voor ons allen 
je te moeten missen zal ons zwaar vallen 
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart 
wij zijn blij zo iemand als moeder en oma 
in ons midden te hebben gehad  
 
225 
Mijn leven was nog lang niet af 
te horen dat ik kanker had 
was dan ook een zware slag 
Maar ondanks mijn geknok 
en steun van iedereen 
kreeg ik te horen 
je gaat spoedig heen 
Niet de dood maakte me bang 
maar m'n allerliefste achterlaten...